Cultura organizațională

MOTTO

 
Școala cea mai bună este aceea în care înainte de toate înveți cum să înveți!

Nicolae Iorga

 
UNITATE – solidaritate + cooperare + armonie + interdependență
NOBLEȚE – generozitate + bunătate + amabilitate + respect
TENACITATE – perseverență + autodisciplină + responsabilitate + dârzenie
ENTUZIASM – pasiune + avânt + însuflețire + vioiciune
NĂZUINȚĂ – ambiție + speranță + țel + dorință
INTEGRITATE – cinste + profesionalism + onestitate + corectitudine

Valori şi principii cultivate şi promovate în şcoală


Deviza:

"Mâine să fii mai bun ca azi!"


Profesionalismul – a fi cel mai bun în domeniul său de activitate
Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă
Cooperarea – a lucra împreună cu alții arătând grijă compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi
Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană și pentru diversitate
Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni
Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acțiuni, cuvinte, dorințe, impulsuri și a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare
Interdependența – a acționa ținând cont că există relații de legătură între tot ce există în univers: forme cu/fără viață și mediul înconjurător


 
Dacă un copil trăieşte într-un mediu stimulativ - învaţă să fie încrezător.
Dacă un copil trăieşte în laude - învaţă să aprecieze.
Dacă un copil trăieşte într-un spirit de corectitudine - învaţă să fie drept.
Dacă un copil trăieşte în siguranţă - învaţă să aibă încredere.
Dacă un copil trăieşte în încurajări - învaţă să aibă încredere în el.
Dacă un copil trăieşte în acceptare şi prietenie - învaţă să iubească lumea.

Dorothy Law Nolte - Copiii trăiesc ceea ce învaţă