Despre școală

Elemente de identificare a unității școlare

Titulatura oficială a şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 UNȚENI
Adresa: sat Unțeni, Strada Școlii nr. 1, comuna Unțeni, județul Botoșani
Tipul şcolii: gimnazială, cu niveluri de învățământ preșcolar, primar și gimnazial (PRE, PRI, GIM), cursuri de zi
Telefon/fax: 0231 543 808
E-mail: scoala.unteni@yahoo.com
Site web: www.scoalaunteni.ro
Limba de predare: limba română

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, UNȚENI ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, MÂNĂSTIRENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, BURLEȘTI

REPERE GEOGRAFICE

Şcoala Gimnazială nr. 1 Unţeni este situată în satul Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani, la o distanţă de 17 km de municipiul Botoşani (pe drumul național DN 29 Botoşani – Săveni).
Comuna Unțeni este așezată la întretăierea unor vechi artere de circulație - drumul de pe Valea Bașeului și cel ce leagă județul Botoșani cu Valea Prutului, aparține zonei de nord-est a Câmpiei Moldovei. În cadrul județului are o poziție estică și se mărginește cu comunele: Ungureni, Gorbănești, Răchiți, Nicșeni.
Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația comunei Unțeni se ridică la 2.771 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din anul 2002, când se înregistraseră 3.024 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (96,9%). Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (90,76%), cu o minoritate de penticostali (5,88%). Pentru 3,21% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

REPERE ISTORICE

La 16 martie 1865 s-a înfiinţat prima şcoală din comuna Unţeni, numită Şcoala comunală Mănăstireni, în satul Mănăstireni, având un singur învăţător, pe domnul Andrei Ionescu. Din 13 martie 1876, şcoala se mută la Unţeni, numindu-se Şcoala comunală Unţeni, funcţionând în case ţărăneşti. Primii învăţători ai şcolii au fost: Tigiliu Constantin, Ilincaru Petru, Baciu Dumitru, Mihalache Traian, Mihalache Alexandrina, Constantin Zuzu şi Maria Rehorciuc. Școala nouă de la Unțeni a fost înfiinţată în jurul datei de 9 mai 1911, funcționând în local propriu.
În prezent, Şcoala Gimnazială nr. 1 Unţeni funcţionează într-un singur local (parterul s-a dat în folosinţă în 1970; etajul a fost terminat în 1976). În 1972 s-a construit clădirea atelierului şcolar, în cadrul căruia se desfăşura activitatea de instruire practică a elevilor. Din 1986, în clădirea Şcolii Unţeni funcţionează și grupa de grădiniţă (30 preşcolari). La etaj există o sală pentru bibliotecă și un club de teatru.
Această şcoală a funcţionat sub mai multe titulaturi: Şcoala elementară, Şcoala generală de şapte clase, Şcoala generală de opt ani, Şcoala generală de zece ani, Şcoala cu clase I-X, Şcoala cu clase I-VIII Unţeni, cu personalitate juridică, şcoală coordonatoare pentru celelalte şcoli din comună: Mănăstireni 1, Mănăstireni 2, Burleşti, Burla şi Soroceni. În prezent se numește Şcoala Gimnazială nr. 1 Unţeni (PJ) cu şcolile arondate: Şcoala Primară nr. 2 Mânăstireni şi Grădinița cu program normal nr. 1 Burleşti, şcolile de la Mânăstireni 2, Soroceni, Burla fiind desfiinţate treptat în perioada 2012 - 2015, datorită scăderii numărului de copii din aceste sate.
Şcoala Primară nr. 2 Mânăstireni şi Grădinița cu program normal nr. 1 Burleşti, sunt construite în jurul anilor 1960, fiind reabilitate pe parcurs de mai multe ori.