Climatul organizațional se caracterizează printr-un ethos profesional reprezentat de un ansamblu de trăsături având ca valori dominante cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, iubire faţă de copii, ataşament faţă de profesie, entuziasm şi dorinţa de afirmare.
Dorim ca organizația numită Școala Gimnazială nr. 1 Unțeni să fie o organizație pusă în slujba unei vieți împlinite, al cărei obiectiv să fie întâmpinarea nevoilor umane, crearea unei vieți mai bune pentru membrii ei și pentru cei din jurul lor. Ea se caracterizează prin corectitudine și echitate în distribuirea resurselor, prin faptul că echipa managerială nu încearcă să controleze membrii organizației, iar legile, regulile și reglementările sunt stabilite prin consens, înțelese și urmate de bunăvoie.
Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului Intern sunt cuprinse norme privind activitatea personalului didactic de predare, a personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic, în conformitate cu Codul muncii și Contractul colectiv de muncă.

Organizația noastră prețuiește bunăstarea fiecărei persoane și susține crearea de legături menite a îmbunătăți stilul de viață și relațiile între membrii ei. Aceste legături menite a îmbunătăți stilul de viață au patru caracteristici:

  • oamenii nu se condamnă reciproc și nu lasă judecățile negative să le limiteze capacitatea de a realiza conexiuni cu aproapele, legături empatice;
  • oamenii sunt conștienți de natura interdependentă a relațiilor lor și acceptă ca nevoile celorlalți să fie întâmpinate în egală măsură cu cele personale;
  • oamenii au grijă de ei înșiși și unul de celălalt în scopul unic de a ajuta la îmbogățirea vieții fiecăruia;
  • oamenii nu sunt motivați și nici nu folosesc constrângeri cum ar fi vinovăția, rușinea, datoria, obligația, teama de pedeapsă sau speranța de a obține recompense extrinsece.

Scopul nostru în această organizație este acela de a ne exprima nevoile fără a-i condamna pe ceilalți și a asculta cu respect care sunt nevoile celorlalți, pentru a dezvolta o comunitate educațională interdependentă creată pentru a încuraja elevii să fie interesați unii de ceilalți, să se ajute reciproc în a învăța, nu pentru a se întrece pentru obținerea unui număr de recompense, ci pentru a-și atinge obiectivele: evoluția și dezvoltarea fiecăruia și a tuturor, în funcțiile de capacitățile și talentele lor, în vederea dobândirii competențelor cheie prevăzute de programul Uniunii Europene: comunicare în limba maternă, comunicare în limbi străine, deprinderi de calcul matematic şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii, abilităţi privind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), a învăţa să înveţi, competenţe civice şi interpersonale, antreprenoriat, conştiinţă culturală.

Directorul şcolii are o atitudine asertivă, democratică, de încredere în echipa de lucru, este receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei şi a nevoilor ei, colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii.
În cadrul organizaţiei şcolare se desfăşoară două activităţi de bază aflate într-o permanentă interdependenţă, distingându-se în acelaşi timp prin caracteristicile fiecăreia: activitatea managerial-administrativă şi activitatea pedagogică-educaţională susţinute de reglementări normative de ordin extern (emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoșani etc).