Cele mai recente noutăți

Repere istorice

Un scurt istoric al Școlii Gimnaziale nr. 1 Unțeni de astăzi
  • 16 martie 1865Prima şcoală din comuna Unţeni

    S-a înfiinţat prima şcoală din comuna Unţeni, numită Şcoala comunală Mănăstireni, în satul Mănăstireni, având un singur învăţător, pe domnul Andrei Ionescu.
  • 13 martie 1876De la Mănăstireni, la Unțeni

    Școala se mută la Unţeni, numindu-se Şcoala comunală Unţeni, funcţionând în case ţărăneşti. Primii învăţători ai şcolii au fost: Tigiliu Constantin, Ilincaru Petru, Baciu Dumitru, Mihalache Traian, Mihalache Alexandrina, Constantin Zuzu şi Maria Rehorciuc.
  • 9 mai 1911Școala nouă

    Școala nouă de la Unțeni a fost înfiinţată în jurul datei de 9 mai 1911, funcționând și astăzi în localul propriu.

Oferta educațională
pe care o asigură școala noastră