Misiunea și preocuparea noastră

Școala Gimnazială nr. 1 oferă copiilor din comuna Unțeni, o educație de calitate prin centrarea învățării pe elev, pe nevoile acestuia de formare, într-un mediu incluziv, sigur, favorabil învățării, în parteneriat cu comunitatea locală, pentru a deveni cetăţeni europeni cu competenţe multiple, iubitori de cinste, adevăr şi muncă, păstrători ai valorilor tradiționale și pentru promovarea unei dezvoltări durabile, într-o societate în continuă schimbare.
Şcoala noastră este o instituţie care să promoveze valorile, care să dea posibilitatea tuturor factorilor implicaţi în procesul instructiv-educativ să se afirme şi să-şi pună în valoare calităţile profesionale.
Suntem preocupați de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea şi dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe și ne propunem să inovăm, să reinventăm educaţia, astfel încât să pregătim elevii noştri pentru societatea de mâine.
Educaţia nu este un privilegiu, ci un drept al tuturor.

Viziunea pentru viață

Pornind de la constatarea că omenirea se află într-o perioadă de schimbări radicale, considerăm că este momentul sa ne adaptăm demersul instructiv-educativ astfel încât să oferim elevilor noștri o educație adecvată care să le permită un start bun în viață, o adaptare rapidă și eficientă la o societate în continuă schimbare, astfel încât viitorul să nu-i ia prin surprindere.
De aceea școala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie pentru că în opinia noastră educaţia nu este un privilegiu pentru câţiva, ci este un drept al tuturor și satisface nevoia elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi independent.
Respectăm fiecare elev, oricât de modeste ar fi rezultatele școlare, identificând atuul si aptitudinele fiecăruia pentru a le putea valorifica și utilizăm metode activ-participative (învățare inter-activă, stimularea gândirii critice și stimularea muncii în echipă) care vor motiva și stimula elevii pe durata procesului educațional.

Educăm elevii pentru a deveni buni cetățeni și, în viitorul apropiat, cetățeni de ,,tip european”, pentru a avea un comportament ecologic și în același timp școala noastră acceptă rolul de inițiator/susținător și catalizator al comunității, de continuator al tradițiilor locale.
Ne dorim ca fiecare elev al Școlii Gimnaziale nr. 1 Unțeni să-şi formeze şi să-şi îmbunătăţească în permanenţă "competenţele-cheie" necesare pentru continuarea studiilor în ciclurile superioare şi pentru viaţa de zi cu zi și, de asemenea, ca fiecare elev să dobândească un stil de învăţare autocondusă şi motivată intrinsec, deprinderi de învăţare pe parcursul întregii vieţi, bazate pe un nivel bun de folosire a computerului şi TIC.
Şcoala îşi propune să devină o “minicomunitate” ordonată în care elevii să-şi formeze şi să exerseze convingeri şi comportamente autentice de "bun cetăţean", o "şcoală incluzivă" care să ofere oportunităţi egale şi sprijin pentru dezvoltarea personală a fiecărui elev, inclusiv celor care provin din medii defavorizate şi celor care au cerinţe educative speciale.
Școala noastră este o comunitate educațională interdependentă creată pentru a încuraja elevii să fie interesați unii de ceilalți, să se ajute reciproc în a învăța, nu pentru a se întrece pentru obținerea unui număr de recompense ci pentru a-și atinge obiectivele: evoluția și dezvoltarea fiecăruia și a tuturor, în funcțiile de capacități și talente, în vederea dobândirii competențelor necesare. Dorim să formăm elevi cu convingeri şi comportament voluntar, care să se implice în rezolvarea problemelor comunităţii.